Տնային 1

 

1.Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք օքսիդները։

СaO,NaOH,Na2O, NaCl,  FeO, NaOH, H2SO4, ZnO,  SnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO, H3PO4, KNO3։NaOH,H2SO4,H3PO4,

2.Լուծել խնդիրներ

 1. Գտնել ավտոմեքենան   արագությունը, եթե հայտնի է, որ   500 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 20 րոպեում: 500։20=25

2. Որքան ճանապարհ կանցնի գնացքը  2   ժամում, եթե գնացքը  արագությունը 40կմ/ժ է: 2×40=80

Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+7) + (+2),=9

գ) (+10) + (+15), =25

ե) (–17) + (–12),= -29

բ) (–18) + (–3),= — 21

դ) (–21) + (–4),= -25

զ) (–29) + (–41),= -70

2) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –10, +7 եւ –3, -6

գ) +7, +3 եւ –4, -6

ե) +23, –40 եւ +6, -16

բ) –18, +11 եւ –10, -17

դ) +18, –27 եւ –5, -14

զ) –29, +40 եւ +30։

03.10.2019

Տնային

1.Գտնել թվի տրված մասը

 • 48_ի 1/4 մասը 1)48:4=12 (2)12×1=12
 • 45_ի 2/3 մասը 1)45:3=15 (2)15×2=30
 • 55_ի 3/5 մասը 1)55:5=11 (2)11×3=33
 • 72_ի 8/9 մասը 1)72:9=8 (2)8×8=64
 • 24_ի 3/8 մասը 1)24:8=3 (2)3×3=9

2.Գտնել թիվը,եթե

 • 1/3 մասը 17 է 1)3×17=51 (2)51:1=51
 • 2/3 մասը 16 է 1)3×16=48 (2)48:2=24
 • 7/8 մասը 14 է 1)8×14=112 (2)112:7=16
 • 5/6 մասը 30 է 1)6×30=180 (2)180:5=36
 • 2/5 մասը 22 է 1)5×22=110 (2)110:2=55

1.րացրե՛ք նախադասությունը:
1. Ռեակցիաներում մեկ բարդ նյութից ստացվում են մեկից ավելի
նյութեր։Լրացրե՛ք նախադասությունը
3. Թթուների լուծույթներում մանուշակագույն լակմուսը ստանում է կարմիր  գույն։
2.Ընտրե՛ք ճիշտ պնդումերը:Այո ոչ այո
1. Նյութերի՝ միմյանց հետ փոխազդելու կարեւոր պայմաններից մեկը դրանց հպվելն է։
2. Օքսիդը երկու տարրերի ատոմերիԼց բաղկացած բարդ նյութ է, որոնցից մեկը ջրածինն է։

3. Կրակը հանգցնելու պայմաններն են ջերմաստիճանի իջեցումը եւ թթվածնի մուտքի դադարեցումը։

3.1.Ձեզ հայտնի ի՞նչ պայմանների դեպքում են տեղի ունենում քայքայման ռեակցիաները։

2.Բերե՛ք ձեզ հայտնի մի քանի օքսիդների օրինակներ։CaO․H3PO․H2O․BaO ․Fe3O

3.Ի՞նչ հատկություններ ունեն թթուները: Բերե՛ք թթուների օրինակներ։Թթուներ շատ վտագավոր պարնակուցյուն ունի նրա մեջ նա եթե թափվի ձեռքի վրա կամ այլ կ ցակի միակ ձեվ պրկվելու հոսող ջրի տակ և մշակել սոդաով։

4.Քանի՞ հիմք կա հետեւյալ շարքերում՝
ա) CaO, HCl, NaOH, P2O5, NaOH, Ca(OH)2, H2SO4, Ca(OH)2, Ca(OH)2, CO2, HF.
բ) H2SO4, HNO3, Cu(OH)2, NO2, Al2O3, Cu(OH)2, Fe2O3:Հիմքեր․NaOH․Ca(OH)2․Cu(OH)2։

5.Ինչպե՞ս կարելի է ջուրը քայքայել՝ ստանալով ջրածին եւ թթվածին:ջուր քայքայվումե բարդր ջերմաշտիչամբ 2500

6.Ո՞ր նյութերը են  պարզ    Cu ,O2, P, H2SO4,CO, NO, NH3,  Fe,:H2.O2

7.Ո՞ր նութերն են բարդ      SO2 ,H2SO4,   CO,   O2  , H2,   HNO3,   H3PO4,   CO2.H2SO.HNO3.

8.Մանրացումը, լուծումը, գոլորշացումը երեւույթներ են, որոնց ընթացքում նոր նյութ չի առաջանում։ Դրանք …. երեւույթներ են:

Մաթեմատիկա

Արամը կարդաց գրքի 1/5 մասը։ Քանի էջ մնաց կարդալու, եթե գիրքն ունի 120 էջ։
Լուծում
120։5=24
120-24=96
Պատ․՝ 96 էջ

Մեքենան անցաավ ճանապարհի 20%։ Որքան մնաց անցնելու , եթե ճանապարհը 160 կմ է։
Լուծում
160×20:100=32
160-32=128

Պատ․՝ 128։

Ապրավնքի գինը 2400 դրամ է , որի գինը իջավ 30%։ Գտնել ստացվախ գինը։
Լուծում
2400×30:100=721
2400-720=1680
Պատ․՝1680։

Ապրանքի գինը 500դրամից դարձավ 400 դրամ։ Քանի՞%-ով իջավ ապրանքի գինը։
1.500։100=5
400:5=80

400×1/5=400/5=80%

Մայրենի 07․10․2019

ՄԵԾ ԳԱԶԱՐԸ

Իսկ հիմա ես ձեզ մի պատմություն կպատմեմ աշխարհի ամենամեծ գազարի մասին: Դուք, իհարկե, մեկ անգամ չէ, որ լսել եք այդ մասին, բայց, իմ կարծիքով, պատմությունն այսպես է եղել: Մի անգամ մի գյուղացի իր բանջարանոցում գազար է տնկում և սկսում է խնամել. ջրում է, մաքրում մոլախոտերից, մի խոսքով՝ ամեն ինչ անում է՝ ինչպես հարկն է: Երբ ժամանակը գալիս է, սկսում է բերքը հավաքել. գազարները հանում է հողից: Հանկարծ տեսնում է մի շա՜տ մեծ գազար: Հա քաշում է, քաշքշում է, բայց հողից հանել չի կարողանում։ Փորձում է թե՛ այսպես, թե՛ այնպես, էլի չի կարողանում: Վերջապես չի դիմանում, կանչում է կնոջը.

– Ջուզեպի՜նա։

– Ի՞նչ է պատահել Օրեստե։

– Էստեղ արի։ Այնպիսի՜ մի գազար է բուսնել… Ոչ մի կերպ չի ուզում դուրս գալ հողից։ Արի մի տե՛ս…

– Հա՜ էլի, էս ի՜նչ մեծ է :

– Արի այսպես անենք, ես կբռնեմ գազարից, իսկ դու՝ իմ բաճկոնից և կքաշենք։ Դե ինչ, պատրա՞ստ ես: Քաշեցի՜նք։ Էլի՜, էլի՜ քաշիր։

– Ավելի լավ է ձեռքիցդ բռնեմ, թե չե բաճկոնդ կարող է պատռվել։

– Լավ, ձեռքիցս բռնիր։ Դե՛, ուժեղ քաշիր։ Ո՛չ, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հանել: Հապա կանչիր որդուս, թե չէ ես լրիվ շնչահեղձ եղա..

– Ռոմե՜ո, Ռոմե՜ո։

– Ի՞նչ է պատահել, մայրի՛կ:

– Այստեղ արի, միայն թե արագ։

– Բայց ես դաս եմ սովորում:

– Հետո կսովորես, իսկ հիմա օգնիր։ Տե՛ս, այս գազարը ոչ մի կերպ չի ուզում դուրս գալ հողից: Ես կբռնեմ հայրիկի մի ձեռքից, դու՝ մյուսից, իսկ ինքը կբռնի գազարից ու կքաշենք: Գուցե այդպե՞ս կարողանանք հանել հողից: Օրեստեն թքոտեց ափերին, շփեց ձեռքերը, ուժերը կենտրոնացրեց:

— Դե ինչ, պատրա՞ստ եք: Մե՜կ-երկո՜ւ, քաշեցի՜նք։ Նորի՜ց… էլի՜, էլի՜… Չէ՛, ոչինչ չի ստացվում:

— Սա երևի աշխարհի ամենամեծ գազարն է,- ասաց Ջուզեպինան:

— Պետք է օգնության կանչել պապիկին, — առաջարկեց Ռոմեոն:

— Դե կանչի՛ր,- համաձայնեց հայրը: — Ես միայնակ չեմ կարող քաշել-հանել:

— Պապի՜կ, պապի՜կ։ Արի՛ այստեղ, շո՜ւտ արի:

— Գալիս եմ, սիրելիս, գալիս եմ… Պարզապես դժվար է քայլելը… Քո տարիքում ես էլ էի արագ վազում, իսկ հիմա … Ի՞նչ է պատահել։

Պապիկը տեղ հասավ շնչակտուր և արդեն հոգնած:

— Մեր բանջարանոցում աշխարհի ամենամեծ գազարն է աճել,- բացատրեց Ռոմեոն։- Երեքով չենք կարողանում հանել հողից, կօգնե՞ս։

— Կօգնեմ, բա ո՞նց, հարազատս։ — Ուրեմն այսպես կանենք,- ասաց Ռոմեոն,- դու կբռնես ինձնից, ես մայրիկի հետ հայրիկից կբռնեմ, իսկ նա՝ գազարը կքաշի… Եթե այս անգամ էլ չկարողանանք հողից հանել…

— Լավ,- համաձայնեց պապիկը,- միայն մի րոպե սպասիր…

— Ի՞նչ է եղել։ — Միայն ծխամորճս մի կողմ դնեմ: Հնարավոր չէ միանգամից երկու գործ անել։ Պետք է կա՛մ ծխել, կա՛մ աշխատել, այդպես չէ՞։

— Դե՛, սկսեցինք,- ասաց Օրեստեն։- Բոլորը պատրա՞ստ են։ Մե՜կ-երկո՜ւ, քաշեցի՜նք։ Մի անգա՛մ էլ, մի անգամ էլ՝ քաշեցի՜նք։

— Օօգնեցե՜ք։

-Ի՞նչ պատահեց, պապի՛կ

— Չե՞ս տեսնում, ընկա։ Սայթաքեցի և ընկա: Եվ հենց ծխամորճիս վրա…

Խեղճ ծերուկը նույնիսկ տաբատն էր վառել:

— Ո՛չ, էսպես բան դուրս չի գա,- որոշեց Օրեստեն։ -Ռոմե՛ո, վազի՛ր հարևան Անդրեայի մոտ, օգնության կանչիր:

— Դե որ այդպես է, թող կնոջ ու տղայի հետ գա՝ ամբողջ ընտանիքով,- առաջարկեց Ռոմեոն:

— Ճիշտ ես ասում,- համաձայնեց հայրը։ – Տես, է՜, ի՜նչ էլ մեծ գազար է… Սրա մասին կարելի է թերթին էլ հայտնել:

— Գուցե հեռուստատեսությունից մարդ կանչենք,- առաջարկեց Ջուզեպինան։ Բայց նրա հետ ոչ ոք չհամաձայնվեց:

— Հեռուստատեսություն… – մրթմրթաց Օրեստեն,- ավելի լավ է հարևաններին կանչենք ու նախ սա՛ հողից հանենք:

Կարճ ասած՝ եկավ Անդրեան, եկան նրա կինն ու որդին։ Ճիշտ է, տղան դեռևս շատ փոքրիկ էր՝ հինգ տարեկան, այնպես որ նրա ուժը շատ չէր… Այդ ընթացքում ամբողջ գյուղն արդեն իմացել էր հսկա գազարի մասին: Կատակելով ու զրուցելով նրանք գնում էին դեպի բանջարանոց։

— Սա, ախր, ամենևին էլ գազար չէ, ասաց ինչ-որ մեկը,- այստեղ կետ ձուկ է նստել։ — Կետերը ծովում են լողում։

— Ոչ բոլորը։ Ես մեկին տեսել եմ տոնավաճառում ..

— Իսկ ես տեսել եմ գրքում…

Մարդիկ հրահրում էին միմյանց:

— Հապա մի դու փորձիր, Ջիրոլամո,- դու մեր մեջ ամենաուժեղն ես։

— Ես գազար չեմ սիրում, նախնտրում եմ կարտոֆիլ:

— Իսկ ես՝ կոլոլակ:

Կատակներով ու զվարճախոսություններով մարդիկ քաշեցին-քաշքշեցին, բայց գազարը հողից հանել չկարողացան: Արդե ն արևն էլ դեպի մայրամուտ էր թեքվում…

 1. Բառերով կազմել բայեր և որոշել, թե գաղտնավանկի ը-ն ինչ հնչյունափոխություն է կրել: Գտնել այն բառերը, որոնց մեջ կա նաև այլ ձայնավորի հնչյունափոխություն: Ո՞րն է այդ ձայնավորը և ի՞նչ հնչյունափոխության է ենթարկվել:

Ծաղր-ծաղրել ը-ն սղվել է, թանձր-թանձրել ը-ն սղվել, ծանր- ծանրացնել ը-ն սղվել է, համր-համրել ը-ն սղվել է, հիմն-հիմնել-ոչ մի փոփոխություն, փուխր-փխրել-ոչ մի փոփոխություն, մանր-մանրել-ը-ն չի լսվում, քաղցր-քաղցրել ը-ն սղվել է, կարծր-կարծրել հնչյունափոխությու չի եղել, հանդուգն-հանդգնել ու-ն դարձել է ը։

2. Նախադասություններն ավարտել բառերով, որոնցում կա ը-ի հնչյունափոխություն:

 • Ես վարսերս ամեն օր հարդարում եմ սանրով:
 • Սիրում եմ նայել երկնքի թռչուերին:
 • Ժամանակ խնայելու համար պետք էր վերելակով բարձրանալ:
 • Մեղվաբույծը առաջարկեց հյուրին փորձել մեղրի համը: